Echipa

Coordonatorul Platformei Naționale de Formare 
Academia Smart City

Cornel Bărbuț DIrector General VegaComp
Trainer, consultant si integrator de servicii

cornel_barbut@yahoo.co.uk

Smart Cities Expert
IoT/Fiber Optic
Network/Infrastructures

Lectori ai Academiei Smart City

Ciprian Antoniade ALEXANDRU CARAGEA Prorector Universitatea Ecologică
Projects: - BigData - Web scraping (prices, business register, fiscal register); - BigData - using Mobile Phone Data for statistical estimates; - EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) data imputation, data matching and data linkage; - Estimation algorithm for usual residence from administrative sources.

alexcipro@yahoo.com

Big Data
Open Data
Florin Nemțanu Prof. Univ. Dr.
Membru senior al IEEE - Societatatile ITS si Vehicular Technologies Membru al PMI Membru fondator al Euroscience Romania Membru al ACM Membru al IET Membru al Grupului de Mobilitate din cadrul Primariei Bucuresti Membru al ITS Open Forum Membru al platformei Smart Cities and Communities

florin.nemtanu@ieee.org

Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București (România)

+40723240370

E-guvernare
Smart City pentru Administrația Publică
Cătălin Vrabie Lect. Univ. SNSPA
Lecot Universitar Susținerea activităților de curs și seminar pentru disciplinele: „Elemente de IT pentru Administrația Publică” și „Strategii de guvernare electrionică”, conform curriculei facultății, atât în cadrul programelor universitare, cât și în cele masterale (în limba română și engleză)

cataloi@yahoo.com

Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București (România)

0040.723.689.314

E-guvernare
Smart City pentru Administrația Publică
Mihai Marcoci Prorector Academia de Poliție A.I. Cuza
Conferenţiar universitar la disciplinele Investigarea Fraudelor, Bazele Activităţii Informative, Investigarea Criminalităţii Economico-Financiare, Metode şi Tehnici Operative, Managementul Poliţiei, Contabilitate aplicată în investigarea fraudelor şi Informaţii MAI;  Îndrumător ştiinţific lucrări de licenţă; 0746.12.46.46. mihaimarcoci@yahoo.com
Safe City
Security
Sarolta Besenyei Expert Comisia Europeană
Expert finanțare Smart Cities
Finanțare